MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hastanelerde hekim ve diğer görevlilerin rapor ve reçete hazırlarken yardımcı olmak amacı ile aşağıya bilgi notu hazırladım.Bu not ile bölgenizdeki doktor ve diğer görevlileri bilgilendirirseniz daha rahat çalışacağınızı umar hayırlı işler dilerim.
                
2012 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE  KBB DOKTORLARININ,ODYOİLOĞ VE ODYOMETRİSTLERİN  YETKİLERİ
 
1-    SUT a göre öncelikle İşitme cihazı heyet raporu,en az bir KBB uzman hekiminin imzası olmak üzere 3 hekim imzası ile hazırlanmış olmalı.
2-    SUT a göre bu raporlar,Devlet hastaneleri,Eğitim hastaneleri,ve Üniversite hastanelerininki geçerlidir.
3- Yine bu hastanelerin odyoloji bölümlerinde 0-4 yaş gurubu hastalara yapılan odyo testlerinde beyin sapı odyosunda(ABR Testi)  KBB uzman hekimi,uz.odyoloğ,veya odyoloğun imzası olmalı.ayrıca saf ses odyosuna cevap veremeyen 4 yaş üstü çocukların raporlarında da aynı uzmanlardan birinin imza ve kaşesi bulunmalı,4 yaş üzerindeki hastaların odyo testinde odyometristin imza ve kaşesi de geçerli sayılmaktadır.
4-    SUTa göre İşitme Cihazları ANALOĞ – DİJİTALTİRİMERLİ ve DİJİTAL PORĞRAMLANABİLİR  olmak üzere 3 guruba ayrılmıştır.
a)    ANALOĞ  cihazlara 01/09/2012 tarihine kadar olmak üzere  150 Tl.ödenecek.
b)    DİJİTAL TİRİMERLİ cihazlara 31/12/2012 tarihine kadar olmak üzere 250 TL
c)    DİJİTAL PROĞRAMLANABİLİR işitme cihazlarına 550 Tl olarak ödenecek.
5-    0-18 yaş gurubu çocukların eğitim durumları da göz önüne alınarak,Dijital Proğramlanabilir cihazlar verilecekti.Buna göre;
a)    0-4 yaş gurubu çocuklara verilecek cihazlarda en az 4 kanallı,çift mikrofonlu,Feedback yönetim,FM sistem bulunmalı.
b)    05-12 yaş gurubu çocuklara 4 kanal,çift mikrofon,FM sistemli.
c)    13-18  yaş gurubu çoculra ise 4 kanal,çift mikrofonlu
 Özelliklere sahip olacak olup, çocukların reçete ve raporlarına bu özellikler yazılacak
1-    Yetişkin hastaların reçete ve sağlık kurulu raporlarında “hastanın dijital programlanabilir GC-TC-AGC özelliklere sahip kulak arkası veya kulak içi işitme cihazı kullanması uygundur” şeklinde yazdığı takdirde yeni SUT a uyumlu olur

2-İşitme cihazları Ismarlama cihazlar katagorisine alınmış olup, Hastalar için hazırlanmış HEYET RAPORU,REÇETE ve ODYOTESTİ 6 ay geçerli sayılmaktadır.
İşitme cihazlarının yenilenme süresi 5 yıldır.
İşitme cihazları 5 yıl dolmadan 2 şekilde yenilenebilir.
3-Söz konusu cihazın hastaya yetersizliğini uzman kbb doktorunca ilk odyo testi ile en son ki odyo testi arasında fark görüp,cihazın yetersizliğini tespiti ile bunu raporuna yazması halinde Devlet yeni cihaz fiyatını ödeyecektir.
4-Hastanın cihazı bir den fazla tamir görmüş olması ve son haliyle de tamir edildiği halde 550TL nin %75 ini geçen bir ücret ödeyecekse ve bunu da doktor raporunda belirtirse hastaya yeni cihaz verilir ve parası SGK ca ödenir.
5-Ayrıca KBB doktorunca tek imza ile rapora yazılması halinde kulak kalıbına 15 TL ve işitme cihazı pili için 0.45 KRŞ olarak SGK ödemektedir.
6-Hastaya her iki kulak için cihaz yazıldığında hekim raporunda  hastanın “Her iki kulakta işitme kaybı mevcut olup,her iki kulak için işitme cihazı kullanması gereklidir” ibaresi yazılmalıdır

© 2014 Doğuş Medikal Tic. San. Ltd. Şti. Web Tasarım by Webbeyaz